Şu anda "İSPANYOLCA DERSLERİ" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

ispanyolca gecmis zaman Pedir Servir Sentir Dormir Morir Dormir/Morir(o-u) fillerinin geçmiş zamandaki çekimleri aşağıdaki gibidir. DORMIR MORIR Dormí Morí Dormiste Moriste Durmió Murió Dormimos Morimos Dormisteis Moristeis Durmieron Murieron Pedir/Servir/Sentir (e-i) fillerinin geçmiş zamandaki çekimleri aşağıdaki gibidir. PEDIR SERVIR SENTIR Pedí Serví Sentí Pediste Serviste Sentiste Pidió Sirvió YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Geçmiş zaman çekiminde fiil -zar ile bitiyorsa, birinci tekil çekiminde ” -z”—– “-c” ya dönüşür. Diğer çekimlerde herhangi bir değişiklik yaşanmaz. EMPEZAR UTILIZAR Empecé Utilicé Empezaste Utilizaste Empezó Utilizó Empezamos Utilizamos Empezasteis Utilizasteis Empezaron Utilizaron   AVERGONZAR FORZAR Avergoncé Forcé Avergonzaste Forzaste Avergonzó Forzó Avergo YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca gecmis zaman Tocar Llegar Pagar Jugar Buscar Geçmiş zaman çekiminde fiil -car/-gar ile bitiyorsa, birinci tekil çekiminde “ -c/-g ”—– “qu/gu” ya dönüşür. Diğer çekimlerde herhangi bir değişiklik yaşanmaz. TOCAR BUSCAR Toqué Busqué Tocaste Buscaste Tocó Buscó Tocamos Buscamos Tocasteis Buscasteis Tocaron Buscaron   PAGAR LLEGAR JUGAR Pagué Llegué Jugué Pagas YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca gecmis zaman Haber Poder Poner Hacer Querer Venir İlk adım; Haber, Poder, Poner, Hacer, Querer ve Venir fiillerinin geçmiş zamanda yapısal değişim geçirmiş hallerini hatırlıyoruz. haber hub- poder pud- poner pus- hacer hic- querer quis- venir vin- İkinci adım:yapısal değişim geçirmiş fiillere uygulanacak ekleri hatırlıyoruz. AR/IR/ER e iste o imos isteis ieron   HABER PODER PONER Hube Pu YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Şimdi Dar ve Ver fiillerini inceleyelim. DAR VER Di Vi Diste Viste Dio Vio Dimos Vimos Disteis Visteis Dieron Vieron   Dar fiilinin çekimi için kuralsızlığın içinde herhangi bir kural gösteremediğimizden bu fiilin çekimini ezberlemeniz gerekecektir.Ar ile sonlanmasına rağmen ER/IR bitimli kurallı fiilerin çekimindeki ekleri(üstsüz) almaktadır. Not:Üstsüz almak; birinci çekimde í yerine i var. üçüncü çekimde ió ye YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca gecmis zaman Decir ve Traer İlk adım; Decir ve Traer fiillerinin geçmiş zamanda yapısal değişim geçirmiş hallerini hatırlıyoruz. decir dij- traer traj- İkinci adım:yapısal değişim geçirmiş fiillere uygulanacak ekleri hatırlıyoruz. AR/IR/ER e iste o imos isteis ieron   DECIR TRAER Dije Traje Dijiste Trajiste Dijo Trajo Dijimos Trajimos Dijisteis Trajisteis Dijeron Trajeron YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca gecmis zaman 5 Aşağıdaki fiiller kurallıdır. Tek sorunları 3 tekil/çoğul çekimlerinde i’nin y’e dönüşümüdür. LEER CAER HUIR Lei Cai Hui Leiste Caiste Huiste Leyó Cayó Huyó Leimos Caimos Huimos Leisteis Caisteis Huisteis Leyeron Cayeron Huyeron CREER OIR ROER Crei Oi Roi Creiste Oiste Roiste Creyó Oyó Royó Creimos Oimos Roimos Creisteis Oisteis R YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca gecmis zaman estar andar tener İlk adım; Estar,Andar ve Tener fiillerinin geçmiş zamanda yapısal değişim geçirmiş hallerini hatırlıyoruz. andar anduv- estar estuv- tener tuv- İkinci adım:yapısal değişim geçirmiş fiillere uygulanacak ekleri hatırlıyoruz. AR/IR/ER e iste o imos isteis ieron   ESTAR ANDAR TENER Estuve Anduve Tuve Estuviste Anduviste Tuviste Estuvo Anduvo Tuvo Estu YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca gecmis zaman ( Pretérito Indefinido) kuralsızlığın içindeki kural Aşağıdaki tabloda önemli fiillerin yapısal değişimleri gösterilmektedir. andar anduv- estar estuv- tener tuv- caber cup- haber hub- poder pud- poner pus- saber sup- hacer hic- querer quis- venir vin- decir dij- traer traj- Şimdi size aklınızda kalıcı olması için bir ipucu vereceğim. Aşağıda kurallı fiillerin çekimlerinde kullandığımız YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca gecmis zaman (Pretérito Indefinido) 2 Geçmiş zaman içerisinde kuralsız fiilleri incelemeye başlıyoruz. SER/IR DAR Fui Di Fuiste Diste Fue Dio Fuimos Dimos Fuisteis Disteis Fueron Dieron Ser ve Ir fillerinin geçmiş zaman çekimleri aynıdır.   Dar fiilinin çekimi için kuralsızlığın içinde herhangi bir kural gösteremediğimizden bu fiilin çekimini ezberlemeniz gerekecektir.Ar ile sonlanmasına rağmen ER/IR bitimli k YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 16 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...89101112...Son »
KAPAT
İspanyolca Kursları - İspanyolca Kursu - ispanyolcakurslari.gen.tr