ispanyolca ser ve estar İki fiilde ispanyol dilinin temel taşları olarak görülmektedir. İki fiil de “olmak” anlamına gelmektedir.Tabii bazı farklar vardır. Bu farklara geçmeden önce fiillerimizin geniş zaman çekimlerini hatırlayalım. SER ESTAR Soy Estoy Eres Estás Es Está Somos Estamos Sois Estáis Son Están “Ser” fiilinin kullanım alanları; Nerede yaşadığınızı ifade etmek için; Soy de Turquia YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(13) Kuralsızlığın içindeki kuralı bulmaya yönelik deneysel çalışmalar . Formül: [YO]( go )*( e > ie ) Açıklama: Birinci tekil çekimi[ YO ], “go” ya dönüşür. 2., 3. tekil ve 3. çoğul durumlarında kökte “e” hecesi “ie” ye dönüşür. Tener Venir [ Tengo ] [ Vengo ] Tienes Vienes Tiene Viene Tenemos Venimos Tenéis Venís Tienen Vienen Formül: [YO]( go )*( e > YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(12) kuralsız fiiller Bazı fiilerin birinci tekil şahıs çekimlerinde sondaki seslinin önüne “g” eklenir. Diğer çekimler kurallı çekime uygun olarak yapılmaktadır. Salir Poner Hacer Valer Salgo Pongo Hago Valgo Sales Pones Haces Vales Sale Pone Hace Vale Salimos Ponemos Hacemos Valemos Salís Ponéis Hacéis Valéis Salen Ponen Hacen Valen Bazı fiilerin birinci tekil şahıs YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(11) kuralsız fiiller “-uir” ile biten fiillerde, “i” sesi iki sesli harf arasına geldiğinde yarı sesli olan “y” e dönüşmektedir. Bu değişim tekil şahıs çekimlerinde ve üçüncü çoğul çekiminde oluşmaktadır. Huir Concluir Huyo Concluyo Huyes Concluyes Huye Concluye Huimos Concluimos Huís Concluís Huyen Concluyen YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(10) kuralsız fiiller “-acer, -ecer, -ocer,-ucir” ekleriyle biten fiilerin birinci tekil şahıs şekillerinde ”c” nin önüne “z” gelmektedir. Diğer çekimler kurallı çekime uygun olarak yapılmaktadır. Advanced Maths: c +z= zc Conocer Conducir Conozco Conduzco Conoces Conduces Conoce Conduce Conocemos Conducimos Conocéis Conducís Conocen Conducen YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(9) kuralsız fiiller Aşağıdaki fiillerin kuralsızlığı içinde bir kurala rastlanamamıştır. Sonuç ? Kusura bakmayın Ezberliyoruz. Bana kızmayın. Çalışan kazanır sonunda. Haber Ser Estar He Soy Estoy Has Eres Estás Ha Es Está Hemos Somos Estamos Habéis Sois Estáis Han Son Están YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(8) kuralsız fiiller Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses “i” ye dönüşmektedir. Pedir Vestir Pido Visto Pides Vistes Pide Viste Pedimos Vestimos Pedís Vestís Piden Visten YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(7) kuralsız fiiller Köklerinde “o” seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses “ue” ye dönüşmektedir. Encontrar Poder Dormir Encuentro Puedo Duermo Encuentras Puedes Duermes Encuentra Puede Duerme Encontramos Podemos Dormimos Encontráis Podéis Dormís Encuentran Pueden Duermen   YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(6) kuralsız fiiller Köklerinde “e” seslisi olan bazı fiilerin, tekil şahış şekilleriyle üçüncü çoğul şahış şeklinde bu ses “ie” ye dönüşmektedir. Pensar Querer Preferir Pienso Quiero Prefiero Piensas Quieres Prefieres Piensa Quiere Prefiere Pensamos Queremos Preferimos Pensáis Queréis Preferís Piensan Quieren Prefieren Arkadaşlar yukarıda fiil çekimlerini sanatsal YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

ispanyolca geniş zaman(5) kurallı fiil çekimleri son Geniş zaman içerisinde kuralsız fiillere geçmeden önce kurallı fiil mantığını iyi kavramamız gerekir.İspanyol dilinde fiiller her şahışa göre değişik biçim alır. Bu şahışlar; Ben Sen O Biz Siz Onlar “Ar ” sonlu kurallı fiiller nasıl biçimlenir. Öncelikle fiilin sonundaki “ar” eki çıkartılır. Böylece fiilin köküne ulaşmış olursunuz. Bu noktadan sonra “ar” bitimli fiil YAZININ DEVAMI ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 4.836 sayfa, 4.833. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020304.8314.8324.8334.8344.835...Son »
KAPAT
İspanyolca Kursları - İspanyolca Kursu - ispanyolcakurslari.gen.tr